News

Sorbische Zeitung berichtet über Projekt

Nowy projekt euroregiona Cil 3 zahajeny Kooperacija je wažny wobstatk Euroregion trjeba nowe impulsy a ideje. Jedna tajka je projekt Cil 3 „Powolanske wukublanje bjez mjezow“, kotryž su w?era w Žitawje oficialnje zahajili. 36 pólskich mlodostnych z dweju šulow Jelenjeje Góry wobdzela so na projekce z wotpohladom,w Nemskej nazhonjenja za powolanske wukublanje zberac?. „Projekt je wažny za naš prichod“, zwurazni šuler Sebastian Zieniewirz. W troch wšelakich modulach wot metalotwara prez twarske rjemjeslo hac ke gastronomiji a domjacnosci so pólscy šulerjo w Drježdzanach wukubluja. Naleto je dwutydzenski praktikum planowany. „Prewažnje budze to w predewzacach, kotrež su hižo w Pólskej dzelali“, wujasni hlowny zamolwity projekta Michael Lotzmann ze skutka za dale- a prekublanje. Mjezu prekrocacy projekt podperujetej ABS Robur tzwr ze Žitawy a agentura KARR S.A. z Jelenjeje Górje.

Runje tajke mjezynarodne kooperacije zmóžnjeja zhromadny hospodarski region wutworic, štož je wažny signal industriji. Tohodla maja so móžnosce wotewrjenja dzelowych wikow wužiwac a zesylnic. Tež zhromadne wukublanje fachowych mocow je wažny wobstatk euroregionalneho projekta. Ze sycu, kotruž netko natwarjeja, chcedza w dalšim projekce pokrocowac. Šulerjo a predewzaca móža prez euroregionalnu syc wukublanja nastate kooperacije wužic. „Za jeje dalši wutwar pytamy tež serbske predewzaca, kotrež chcyli pólskim šulerjam wukublanje w Nemskej zmóžnic“, rjekny Ulrich Schubert z ABS Robur tzwr.

sn

Rudolf Focke a Marta Trzeciak wumenjataj sej
nazhonjenja mjezynarodneje kooperacije.

SERBSKE NOWINY - STWORTK, 11. OKTOBRA 2012