News

Sorbische Zeitung berichtet über Projekt

Nowy projekt euroregiona Cil 3 zahajeny Kooperacija je wažny wobstatk Euroregion trjeba nowe impulsy a ideje. Jedna tajka je projekt Cil 3 „Powolanske wukublanje bjez mjezow“, kotryž su w?era w Žitawje oficialnje zahajili. 36 pólskich mlodostnych z dweju šulow Jelenjeje Góry wobdzela so na projekce z wotpohladom,w Nemskej nazhonjenja za powolanske wukublanje zberac?. „Projekt je wažny za naš prichod“, zwurazni šuler Sebastian Zieniewirz. W troch wšelakich modulach wot metalotwara prez twarske rjemjeslo hac ke gastronomiji a domjacnosci so pólscy šulerjo w Drježdzanach wukubluja. Naleto je dwutydzenski praktikum planowany. „Prewažnje budze to w predewzacach, kotrež su hižo w Pólskej dzelali“, wujasni hlowny zamolwity projekta Michael Lotzmann ze skutka za dale- a prekublanje. Mjezu prekrocacy projekt podperujetej ABS Robur tzwr ze Žitawy a agentura KARR S.A. z Jelenjeje Górje.

Runje tajke mjezynarodne kooperacije zmóžnjeja zhromadny hospodarski region wutworic, štož je wažny signal industriji. Tohodla maja so móžnosce wotewrjenja dzelowych wikow wužiwac a zesylnic. Tež zhromadne wukublanje fachowych mocow je wažny wobstatk euroregionalneho projekta. Ze sycu, kotruž netko natwarjeja, chcedza w dalšim projekce pokrocowac. Šulerjo a predewzaca móža prez euroregionalnu syc wukublanja nastate kooperacije wužic. „Za jeje dalši wutwar pytamy tež serbske predewzaca, kotrež chcyli pólskim šulerjam wukublanje w Nemskej zmóžnic“, rjekny Ulrich Schubert z ABS Robur tzwr.

sn

Rudolf Focke a Marta Trzeciak wumenjataj sej
nazhonjenja mjezynarodneje kooperacije.

SERBSKE NOWINY - STWORTK, 11. OKTOBRA 2012

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Diese sind essenziell für den Betrieb der Seite, sogenannte Tracking Cookies werden nicht eingesetzt. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.